BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagysajói ev. káptalan, az erdélyi kerületben. az ev. egyházközségeknek a →nagysajói vegyes prot. káptalanból 1850-ben történt kiválása és a szász püspökséghez való csatlakozása folytán jött létre, de csak ennek új területei rendezéséig, 1861-ig képezett közigazgatási fórumot, amikor is összes egyházai, melyek különben Doboka vármegye területén feküdtek, a →besztercei egyházmegyének váltak alkatrészeivé.