BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagyobb cikkek (Articuli majores), az 1567. febr. 24–26-án tartott →debreceni közzsinat három nevezetes munkálatának egyike, mely eltérőleg a többiektől, egyházigazgatási kánonokat tartalmaz és ugyanazon évi szept. l-ről keltezetten hagyta el a sajtót „Articuli ex verbo Dei et lege naturae compositi” címmel. „Majores” néven a Gönczi György szerkesztésében készült 1577-i rövidebb kánonoskönyvvel szemben emlegetik, mely viszont minores” nevet visel. Magyarul közölte →Kiss Áron „A 16. századi magyar ref. zsinatok végzései” (1881.) közt.