BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Radnóti hitvita, 1557. dec. 31-én vette kezdetét egyfelől →Stancarus Ferenc, másfelől a kolozsvári papok között, kiknek élén →Dávid Ferenc állott. A vita az írásba foglalt tételek és rájuk adott válaszok kölcsönös kicserélése után az erre következő 1558. jan. 2-án ért véget annak elhatározásával, hogy az egyházi testületek ítéletének vetik alá magukat, addig pedig semmit sem tesznek egymás ellen. Csakhogy Stancarus többféleképpen is megszegte ezt a megállapodást, mire Dávidék is kénytelenek voltak a nyilvánosság elé lépni addig is, míg a máj. 1-én tartott zsinatuk minden olyan elvnek ellene nyilatkozott, ami eltér a lutherizmustól.