BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Radnóti ref. gyűlés, 1673. júl. 16–18-án tartott a coccejanus →Dézsi Márton, →Pataki István és →Hunyadi Pál, meg a cartesianus Csernátoni Pál nagyenyedi tanár ügyében, az Apafi fejedelmet képviselő Rhédei Ferenc elnöklete alatt. A lelkészek maguk döntöttek előbb annak a vitának a végighallgatása után, mely lefolyt egyfelől a vádlottak, másfelől →Tofeus Mihály és →Pósaházi János között. Szigorú ítéletet hoztak, melyen aztán az Apafi társaságában levő rendek sokat enyhítettek, habár annak a coccejanismust és cartesianismust kárhoztató részén nem is változtattak. A gyűlés végzéseit közölte →Zoványi Jenő (Prot. Közlöny, 1889.).

Irodalom: Zoványi Jenő: A coccejanismus története (1890.), Uő: Dézsi Márton (Prot. Szle, 1898.), Uő: A coccejanismus hatása a magyar reformátusokra.