BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tiszabecsi P. Tamás (I.) (?, ? ?, 1645.) ref. esperes. Sárospatakon tanult, s azután 1616-ig →rektor volt Olaszliszkán. Innen külföldre is ellátogatván, 1617. ápr. 7-én Heidelbergben iratkozott be az egyetemre. Visszatérve hazájába, 1623-ban másodpap, 1626-ra →elsőpap lett Kolozsvárt. Ezen az éven kezdve a →kolozskalotai egyházmegyében →esperesi tisztet viselt. – Művei: Két halotti prédikációk… Perényi Gábor… felett. (Gyulafehérvár, 1638.) Respondeált a „De fugiendo papatu” (1617.) és a „De Antichristo” (1618.) tartott vitákon. Üdvözlő verset írt →Geleji Katona Istvánhoz (1640.).