BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tiszabecsi P. Tamás (II.) (?. 1626. – ?, ?) ref. lelkészjelölt. Itthoni iskolái végeztével külföldre ment s 1650. okt. 26-tól Leidenben, 1651 őszétől Oderafrankfurtban, 1652 elejétől Utrechtben, ezévi máj. 18-tól Franekerben folytatta tanulmányait. Innen átment Angliába, hol Oxfordban iratkozott be. Miután itt magisterséget szerzett, újból Németországot kereste föl s 1654 őszén Oderafrankfurtban, 1655. jan. 5-én Heidelbergben lépett a hallgatók sorába. Ez utóbbi helyen, hol akkor egyetlen teol. professzor sem volt, engedélyt kért előadások tartására. A tanács meg is adta, de a választófejedelemnél akadályba ütközhetett. mert már ez évi jún. 3-án a genovai egyetemnek lett hallgatója. További sorsa nem ismeretes. – Műve: De duabus quaestionibus: I. An Deus Pater aut Sp. S. in toto V. T. post lapsum apparuerit. visus vel locutus fuerit, an vero tantum Filius? II. Quis Deut XVIII. vers. 15. 18. intelligatur per prophetam? (Oderafrankfurt, 1654.) Respondens volt a „De sacerdotio Christi” (1652. vagy utána) tartott vitán.