BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Balásfy Tamás (Kolozsvár, 1580. dec. 3. – Pozsony, 1625. márc. 10.) róm. kat. püspök. Miután pappá szenteltetett, 1607–1617-ben kanonok volt Győrött. Mint ilyen 1613-ban boszniai címzetes püspökké neveztetett ki és ugyanekkor megkapta a zalavári apátságot meg a kapornaki prépostságot is. 1618-ban pozsonyi prépost, 1621-ben váci, 1622-ben pécsi püspök lett, de ez utóbbi állásait nem foglalhatta el. – Tehetséges, de a legszenvedélyesebb hangú hitvitázó író volt, aki ennélfogva, noha magán jelleme is méltán sok kifogás alá esett, mindvégig megtartotta →Pázmány barátságát. Művei mind polémikus jellegűek s a →Bethlen Gábor szabadságharcai, valamint Nagy Benedek →Zvonarics Imre, Suri Mihály, →Alvinczi Péter és →Szenczi Molnár Albert ellen vannak intézve.

Irodalom: Szabó Ignác: B. T. élete (Magyar Sion, 1897.).