BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dobner Ferdinánd (Sopron, ? – Sopron, 1730.) ev. vallású városi elöljáró, Sopronban tanult mindaddig, míg a külföldet fölkeresvén, 1677 tavaszától a jenai egyetemen bölcsészettel foglalkozott. Innen legkorábban 1679-ben tért vissza szülővárosába, s ott 1689-től haláláig tagja volt a városi tanácsnak, közben hatszor bírói, nyolcszor polgármesteri tisztet is vive. Amellett gondnoka volt egyházának. Városában nyomdát alapított. Városa követeként országgyűléseken is vett részt, melyekről följegyzéseket készített. – Művei: Priesterliches Ehren-Schildlein dem weyland… Johanni Conradi Barthio… (Regensburg, 1692.) Priesterliches Grabmahl… weiland… Christoph Sowitsch… (Uo. 1692.) Üdvözlő verset írt Michaelis Pálhoz magisterré avatásakor (1678.) és búcsúverset →Palumbini Máté hazatértekor (1679.).

Fia, D. Ábrahám Egyed áttért katolikusnak s mint ilyen írta „Sopronyi piros tyúkmony” („Oedenburgisches rothes Ay”) c. vitairatát (1719.) a reformáció emlékünnepe ellen.