BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Farkas István (Tiszabercel, 1879. aug. 3. – ?, 1941. nov. 9.) ref. püspök. A gimnáziumot 1898-ban, a teológiát 1902-ben végezte Sárospatakon, hol egy évig →senior volt ezután. 1903-ban →káplán lett Miskolcon, 1905-ben lelkész Ládházán, 1912-ben Miskolcon. Az →alsóborsodi egyházmegye 1923-ban →esperesnek, a →tiszáninneni egyházkerület 1932-ben püspöknek választotta, miután már 1928-ban zsinati rendes tagsággal bízta meg. – Művei: Te vagy a Krisztus (Prédikációk). (Miskolc, 1930.) A magyar fajta védelme. (Sárospatak, 1934.) Az élő Rákóczi. (Uo. 1935.) A mai magyar élet az Institutio fényénél. (Miskolc, 1936.) Akarsz-e meggyógyulni? Imádkozz! (Uo. 1936.) A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. (Sárospatak, 1937.) Krisztus nyomán. (Miskolc, 1940.) Előszót írt →Ravasz László és →Révész Imre „István király”-ához (1937.).