BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyulai János (Gyula, ? – ?, ?) ref. lelkész. Valószínűleg Gyulán tanult, legalább egy darabig. 1582-ben külföldre menvén, ez évi júl. 17-én Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. Miután Svájcot is megjárta, visszatért és 1585–86-ban debreceni →rektor volt. Majd lelkésznek ment valahova, ahonnan 1594-re Nagyváradra került másodpapnak s 1599-ben is ezt az állást töltötte be. – Művei: ΘΡΗΝΟΣ ecclesiae Debrecinae de morte… Thomae →Félegyházii… (Debrecen, 1586.) Hárfák hárfája, azaz… fohászkodások… (Uo. 1599.) (A végén három magyar ének.) Üdvözlő verset írt Mágócsy Andráshoz (1584.) és a Félegyházi féle újszövetség-fordítás (1586.) mellé.