BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyulai István (?, ? – ?, ?) prot. lelkész, 1531 tavaszán a krakkói, 1538 tavaszán a bécsi egyetemnek lett hallgatója. 1551-ben Kolozsvárt volt magyar →prédikátor. Innen 1552 elején Kendi Ferencnek ment valamelyik birtokára papnak. 1562-ben és kevéssel azelőtt is Désen másodpapi tisztet töltött be. További életmozzanatai nem ismeretesek. – Amellett, hogy egy himnuszt írt, részt vett a →Heltai Gáspár bibliafordítása I. kötetének (1551.), valamint újszövetségi részének (1562.) elkészítésében s kijavította a Jézus Sirah könyvének Tolnáról Kolozsvárra beküldött fordítását (1551.). Valószínű az is, hogy ő írta a bibliafordításhoz csatolt ószövetségi bevezetést s ő fordította magyarra a Heltai „Trostbüchlein”-ját „Vigasztaló könyvecske” c. alatt (1553., új kiad. 1593.).