BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Igazgatótanács, az →erdélyi ref. egyházkerület közigazgatási hatósága, mely működéséről a kerületi közgyűlésnek tartozott számadással és felelősséggel. Volt továbbá igazgatótanácsa a legtöbb prot. tanintézetnek is, mely felül volt az elemi iskolák színvonalán.