BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Seraphin Frigyes Vilmos (Nagyszeben, 1861. máj. 5. – Brassó, 1909. jan. 1.) ev. tanár. Nagyszebenben 1879-ben végezte a gimnáziumot. Azután a berni, tübingeni és berlini egyetemnek volt hallgatója 1882-ig. Ekkor hazajőve, Nagyszebenben elemi iskolai tanító, 1884-ben pedig Brassóban gimn. tanár lett. – Művei közül egyházi érdekűek: Sieben Gedichte des Petrus →Mederus (Archiv des Vereines… XXIII. k.). Kronstädter Schulen vor der Reformation (Uo.). Kronstadt zur Zeit →Honterus. (Brassó, 1898.) Führer durch die ev. Stadtpfarrkirche A. B. in Kronstadt. (Uo. 1903.) Die Taufdecken in der Kronstädter ev. Stadtpfarrkirche (Archiv des Vereines… XXXIV. k.).