BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Serédi János (Nagysáros, ?, – ?, ?) ev. vallású tisztviselő. Nagysároson kezdte iskoláit. Máshol is kellett még tanulnia éspedig bizonyára Bártfán, ahonnan aztán →rektornak ment szülővárosába. Majd külföldre is ellátogatott s 1624. szept. 13-án Wittenbergben iratkozott be az egyetemre. 1626-ban tért vissza s előbb Nagysároson, 1629-ben Eperjesen lett rektor, hol 1638-tól kezdve különböző városi hivatalokat, végül bíróságot viselt, 1656-ban még életben volt. – Műve: De bonis operibus. (Wittenberg, 1626.) – Üdvözlő verset írt →Madarász Mártonhoz.