BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lévai Péter (?, ? – ?, ?) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1657. ápr. 11-én lépett a felsőbb tanulók közé s ahol 1660 decemberétől 1661 áprilisáig →seniorságot viselt. Azután →rektor lett Olaszliszkán, s innen külföldre menvén, alkalmasint már 1666 előtt is hallgatója volt a leideni egyetemnek, melyen 1668. febr. 24-én teol. doktorságot szerzett. Visszajőve, lelkész lett Abaújszántón. Innen 1672-ben elűzetvén, Göncön is lelkészkedett. Megint elűzetvén, 1681-ben a margittaiaknak ajánlotta megválasztásra a tiszántúli közzsinat. – Műve: De manifestatione veritatis ad omnem conscientiam hominum. (Leiden, 1668.) Respondensi tisztet végzett a „De natura et existentia metaphysicae” (1661.) tartott egy, a „De ultimo Christi paschate” (1665.) tartott két vitán és a „Disputatio theologica analectorum papisticorum” (1666.) tárggyal foglalkozón.