BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kálvineum, eszméje →Ferenczy Gyulától származott, s első helyen →Kis Ferenc másodsorban →Gergely Antal, →Baltazár Dezső és mások nagyszabású, fáradhatatlan buzgalmának köszönheti megvalósulását. Mozgalmuk céljául az alapító →Országos Református Lelkészegyesület a lelkészárvák nyomorának enyhítését és különösen taníttatásuk lehetővé tételét tűzte ki. Ezen utóbbi cél elérése végett Kálvineum névvel internátusokat állított fiúk részére 1914-ben Hajdúböszörményben, leányok részére 1922-ben Nyíregyházán. Ez utóbbi maga után vonta egy tanítónőképezde megteremtését is.