BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rumann Márton Ferdinánd (Késmárk, 1800 k – Késmárk, 1887.) ev. lelkész. Késmárkon tanult, végül Bécsben szintén gyarapítván teol. ismereteit. 1823-tól Szepesszombaton tanító, 1825-től Késmárkon lelkész volt, mégpedig 1844-ig egyedül, ettől fogva másodmagával. A szabadságharcban való szereplése miatt 1851-ben elvesztette állását és csak 1857-ben kapott rá engedélyt, hogy ismét lelkész lehessen, ezúttal Durándon. Hivataláról 1865-ben lemondott és Késmárkra vonult, hol mint magánzó halt meg. – Művei: Haus- und Andachtsbuch (2 k., egész évre való prédikációk, →Klein Sámuellel és →Munyay Antal Lajossal). (Kassa, 1826–27.) Der Jungfrau Barbara Kurinsky Übertritt von der römisch-katholischen zur ev.-christl. u. prot. Kirche… (Lipcse, 1844.) Antrittspredigt („Feierliche Einführung…” c. füzetben durándi beköszöntője). (Kassa, 1857.) – továbbá Adorján István felett (1826.), I. Ferenc (1835.) és József nádor (1847.) emlékére tartott prédikációi.