BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lippai Sámuel (?, 1622. – ?. ?) ref. lelkész. Erdélyben született. Itthoni tanulmányainak befejeztével külföldre ment, hol 1647-ben Utrechtben, ugyanez évi aug. 3-án Franekerben. 1648. dec. 5-én pedig Leidenben iratkozott be az egyetemre. Hazájába 1650-ben tért vissza, s előbb Erdélyben kapott tanári állást, innen azonban 1653-ban eltávolították puritanizmusáért. 1654 elején aztán Sárospatakon lett másodpap, majd 1656 tavaszán tanár. Ez év őszén lelkésznek ment Nagykárolyba, s ennek vidékén vele vívta meg →Sámbár Mátyás a fogába került szóharcát. 1659-től, amikor elvált a feleségétől, Debrecenben volt tanár, de csak egy évig, s ettől fogva nyoma vész. – Művei: Brevis dissertatio de quaestione: an prior elevatio panis et vini in sacra coena… legitime observetur? (Sárospatak, 1654.) Desperata causa prioris elevationis panis et vini in sacra coena… (Uo. 1655.) – továbbá azok a ma már ismeretlen válaszai, melyeket Sámbárnak a „kálvinista felekezet újságáról” ismeretlen címmel írt művére (1657. vagy 1658.), valamint „Kancsalok okulárjok” c. művére (1658. vagy 1659.) adott.

Irodalom: Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar ref. egyházban (1911.), Uő: Eltűnt vitairatok a 17. század közepe tájáról (MKSz 1932–34.).