BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bánáti ref. egyházmegye Jugoszláviában, az államfordulat következtében 1922-ben jött létre a →békés-bánáti egyházmegye oda szakadt kilenc egyházából, 1933-ig alesperesség névvel. Első →alesperese Fekete Gyula nagykikindai l. volt 1926-ig, azután Gachal János torontálvásárhelyi l., ki 1933-től fogva →esperese volt a keleti egyházmegyének, mely jóformán azonos ezzel.