BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Debreceni Péter (Debrecen, 1608. – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben tanult. 1627. aug. 27-én iratkozva be a felsőbb osztályokba. Miután →contrascribai és 1634-ben →seniori tisztet viselt, Nagyszőlősre hívták →rektornak. Innen aztán külföldre ment s 1636. máj. 14-én a leideni, 1638. jún. 12-én a franekeri egyetemnek lépett a hallgatói közé. Hazatérte utáni sorsáról csak annyit tudunk, hogy 1647-ben és 1649-ben Munkácson volt pap, s ő lehetett az, aki 1666-ban Alsómiszttótfaluban, 1671-ben Técsőn lelkészkedett. – Műve: Tizenkét idvösséges elmélkedések (Kegel Fülöp után latinból ford.). (Leiden, 1637.) (Sok kiadást ért.)