BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Debreceni Simonides Gáspár (Debrecen, 1602. – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben járta iskoláit, 1618. júl. 4-től levén a felsőbb osztályok tanulója. Majd külföldre is ellátogatván, 1623 nyarától az odera-frankfurti, 1625. ápr. 10-től a franekeri, máj. 21-től a leideni egyetemen, azután másutt valahol, majd 1626. jún. 21-től ismét a leideni egyetemen hallgatta a teológiát. Hazájába visszatérve, előbb →rektor, azután lelkész volt Nagyváradon, de 1637-re vagy halála, vagy távozása következtében megürült a helye. – Egyházi jellegű műve: Compendium biblicum metromemoriale… (Leiden, 1628.) (II. kiad. Kopenhága, 1633, III. kiad. Majnafrankfurt, 1684.). Üdvözlő verset (héberül, görögül, latinul) a Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin egybekelésére (1626.), Miskolci Puha Pálhoz (1625.) és Kecskeméti N. Istvánhoz (kettőt, 1628.), gyászverset a Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna halálára (1622.) írt. Respondens volt a „De ministrorum ecclesiarum vocatione et functione” (1628.) tárgyaló vitán.