BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szilágyi Márton (Berettyószentmárton, 1842. okt. 28. – Füzesgyarmat, 1900. okt. 21.) ref. lel-kész. Tanult Nagyváradon és 1855-től Debrecenben, hol 1867-ben végezte a teológiát. Ekkor →rektor lett Füzesgyarmaton. 1871-ben →káplán Gyomán, majd Békésen, hol még ez évben tanárrá választották. Két év múltán visszatért káplánnak, előbb Gyomára, azután Mezőtúrra, végül Békésre. 1875 augusztusától Torontálvásárhelyen, 1878 márciusától Csökmőn, 1885-től Füzesgyarmaton lelkészkedett. – Cikkeket írt a →Debreceni Prot. Lapba, prédikációkat az Ev. Lelkészi Tárba. – Művei: Kibúcsúzó egyházi beszéd. (Debrecen, 1873.) Újévi egyházi beszéd. (Gyula, 1874.) A füzesgyarmati ev. ref. egyház története. (Debrecen, 1898.) Emlékbeszéd… →Kossuth Lajos arcképe leleplezésekor. (Gyoma, 1899.)