BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nánási Lovász István (II.) (?, 1750. – Huszt, 1802.) ref. lelkész, András fia. Erdélyben született. Nagyenyeden tanult, s azután a külföldet is fölkeresvén, 1775. szeptember 14-én a leideni egyetemre iratkozott be. Hazájába 1778-ban visszajőve, először Nagyszebenben lett a →főconsistorium papja, majd 1782-től Máramarosszigeten, 1787-től Huszton lelkészkedett. Itt 1800-tól egyházmegyei jegyzőséget is viselt. – Művei: Pharus Hungarico-Batava… (Leiden, 1778.) Buzgó fohászkodás (Mária Terézia halála és II. József trónralépte alkalmával). (Kolozsvár, 1780.)