BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Keleti ev. egyházkerület Szlovenszkóban, a →tiszai egyházkerületnek odacsatolt részeiből, valamint a →bányainak szintén odacsatolt két →egyházmegyéje közül a →turóciból keletkezett az államfordulat után, azzal a módosítással, hogy a →tiszavidéki és →hegyaljai egyházmegyék odaszakadt egyházközségei egy egyházmegyébe, az →abaúj-zemplénibe foglaltattak. Ennélfogva kilenc egyházmegyéből áll a kerület, 159 anyaegyházzal, melyeknek száma 1938-ban egy időre némileg csökkent. – Püspöke először Janosska György liptószentmiklósi l. volt 1922–1930, kinek utóda Csobrda Vladimir eperjesi l. 1930 óta. Felügyelője előbb Ruzsiák János volt 1919-től, kinek utóda Rumann János 1922-től, majd Klimo Bogyoszló 1932-től.