BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Jausz Vilmos (Újvidék, 1866. – Sopron, 1913. nov. 14.) ev. tanár. Újvidéken tanult a róm. kat. gimnáziumban. A teológiát Sopronban végezte, ahonnan 1887-ben külföldre menvén, egy-egy évig a baseli és tübingeni egyetemen folytatta tanulmányait. 1889-ben hazajőve, hitoktató lett Budapesten, de már 1890 elején →teol. tanárnak választották Sopronba az egyháztörténeti tanszékre. Erre 1894 novemberében szerzett képesítést, 1899-ben átlépett az ószövetségi tanszékre. – Szerkesztője volt az „Evang. Blätter aus Ungarn”-nak (1897–1899.) s egyik szerkesztője a „Bibliai olvasókönyv”-nek (1904.). Nagyobb dolgozatai: Augustinus élete, tana és befolyása a tanfejlődésre. (Budapest, 1895.) Az episcopalismus és curialismus harca (P. E. I. L. 1897.). Comenius A. J. a felső oktatásról (Prot. Szle, 1897.). A biblia és a legújabb ásatások (Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1904. évi Emlékkönyve). →Poszvék Sándor. (Sopron, 1909.)

Irodalom: Stráner Vilmos: J. V. (Soproni theol. akadémia értesítője, 1914.).