BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szikszói ref. zsinat, 1568. jan. 6-ára a tiszáninneni reformátusoktól a tiszántúliakkal egyetértve →Egri Lukács ellen a lutheránusoknak is a bevonásával összehívott zsinat, melyet azonban Schwendi Lázár felsőmagyarországi főkapitány betiltott. De minthogy az ottaniak zsinattartáshoz nem kellett külön engedély, bizonyára a →borsodi egyházmegye zsinata címén mégis megtartották, ha a tervezettnél valamivel szűkebb körben is, de valószínűleg tiszántúliaknak is a részvételével. Az eredetileg kitűzött tárgyak egy része felől megállapodásra is jutottak, amit tiszántúliak is aláírtak, mégpedig, ha távollétük esetén netalán nem is ekkor, hanem valamivel később. Nevezetes az itt hozott határozatok közül az ostyát újra mellőző és helyette a kovászos kenyérnek a használatát kimondó.

Irodalom: Révész Kálmán: Százéves küzdelem… (1894.), Zoványi Jenő: A szikszói zsinat kérdéséhez (Ker. Magvető, 1936.).