BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Joó István (Szatmárnémeti, 1836. jún. 17. – Debrecen, 1898. jan. 21.) ref. egyházkerületi középiskolai felügyelő. Szatmárnémetiben tanult a ref. iskolában, de a gimnázium két legfelső osztályát a róm. katolikusoknál végezvén. Ezután 1854-ben Debrecenbe ment teológiára, hol azután →köztanítóságot viselt, míg 1859 márciusában nevelőséget vállalt. 1865 augusztusában lelkésznek választották Szatmárnémetibe, de csak néhány hónapi külföldi időzés után 1866-ban foglalta el állását. 1872 őszén a debreceni tanítóképezde igazgatójává tétetvén, egyévi külföldi tanulmányút után lépett hivatalába. 1895 januárjától középiskolai felügyelője volt a →tiszántúli egyházkerületnek. – Szerkesztette a →Prot. Hetilapot (1879–1880.), melybe – és más egyházi lapokba is – több cikket ír. – Művei: Egyházi beszéd az iskolai kötelezettségről. (Szatmár, 1868.) Egyházi beszéd (Ezékiel XVI. 44.). (Uo. 1870.) Egyházi beszéd a reformáció emlékünnepén. (Uo. 1870.) A vallástanítás módszertana. (Debrecen, 1886.) Emlékbeszéd →Comenius négyszázados emlékünnepélye alkalmával (Képezdei értesítő, 1892.). A neveléstan kézikönyve. (Budapest, 1894.) Emlékbeszéd →Felméri Lajos felett. (Debrecen, 1894.)