BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Péntek Ferenc (Szilágyzovány, 1855. dec. 12. – Bp. 1940. dec. 29.) ref. lelkész. A gimnáziumot Zilahon 1874-ben végezte, azután teológiát hallgatott Debrecenben és Budapesten. 1878-ban segédtanár lett Kunszentmiklóson, 1880-ban lelkész Érszentkirályon. 1889-ben mozgalmat szervezett a nyomorgó lelkészek fizetésének rendezésére, s megindította e végre a →Közpapok Lapját. Ennek éles hangjával egyházi felsőbbsége részéről hivatalos eljárást vont magára, melynek folyamán állásától 1893-ban felfüggesztetvén, Budapestre költözött. Itt hírlapírással foglalkozott, míg 1895-től önálló →káplán volt Zuglóban. 1904 nyarán megválván a budapesti egyház szolgálatától, nemsokára helyettes lelkész lett Szentendrén, hol polgári leányiskolát alapított, de már 1912 tavaszára eltávozott onnan. 1915-ben Berekböszörményben foglalt el helyettes, majd rendes lelkészi állást, de ezt 1925-ben elvesztette. – 1895-től többrendbeli lapot szerkesztett, de egyik sem ért hosszú életet. – Művei: Szükséges-e a polgári házasság? (Budapest, 1893.) Az elemi vallástanítás módszere és tananyaga… (Uo. 1900.) Hit- és erkölcstani tételek. (Uo. 1903.) A konfirmáció módszere, tananyaga, szertartása… (Uo. 1903.) A szentendrei elnémult harangok. (Uo. 1912.)