BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Alsódunamelléki ref. egyházkerület, a Duna déli irányú folyása mentén elterülő vidék ref. egyházainak testülete abban az időben, mikor a →felsődunamellékinek is nevezett megvolt még. Helyrajzi tekintetben kivált abban a korban volt ez legmegfelelőbb elnevezése a különben →felsőbaranyainak, →ráckeveinek, →patajinak és →pestinek is emlegetett egyházvidéknek, midőn egyesülve volt a →baranyai egyházkerülettel, vagyis 1563-tól 1608-ig és 1714-től, de ezúttal csak 1736-ig, mert ekkor beléolvadt a →felsődunamelléki egyházkerület a →dunántúliba. Ez idő óta leginkább →dunamelléki néven fordul elő, ez levén jelenleg a hivatalos elnevezése.