BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Alsófehéri unit. egyházkör, állítólag egyik egyházmegyéjük volt az unitáriusoknak a 16. században. Ha létezett is egykor, mindenesetre ha-marosan beléolvadt az →aranyostordaiba.