BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Alsócsepregi (csepregi alsó) ev. egyházmegye, a →sopronvasvármegyei kerületben, Csepreg várostól dél és délnyugat felé terült el, Vas vármegyének északnyugati részét is magába foglalva. A →felsőcsepreginek hamaros megszűntével, illetőleg átalakulásával némileg módosult a területe s azontúl nem levén értelme a megkülönböztetésnek, legtöbbnyire csepregi néven fordult elő. Területe azontúl is több ízben ment keresztül változáson, a →gyásztized idején pedig az egész egyházmegye megszűnt s nem is éledt fel soha többé. Esperesei közül a következőkről tudunk: →Réczés János csepregi l. (1587. okt.) 1599-ig, Kőszegi Rozs Balázs csepregi l. (1603.) (1607.), Tömpör Balázs (1614.) (1617. ápr.), →Zvonarics Imre csepregi l. 1621-ig, →Lethenyei István csepregi, kőszegi magyar l. (1625. jún.) 1653-ig. Godi Imre kőszegi magyar l. 1655–1661 vagy 1662, Fisztrovics György kőszegi magyar l. 1662–1665, Fábri Gergely büki l. 1665–1669, →Szenczi Fekete István kőszegi l. 1669–1673.