BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Methodisták Magyarországon először 1898-ban Pozsonyban adtak életjelt magukról, de sikertelenül. 1898-tól a Bácskában kezdtek érdeklődést kelteni maguk iránt, s Bácsszenttamáson lelkészük is volt a Melle Ödön személyében, ki 1905-ben Budapestre tette át székhelyét. 1907-től magyarul is folyt az igehirdetés. 1911-ben Funk Márton lett utódja a bécsi szuperintendensségre távozó Mellének. Az államfordulat egyetlen gyülekezetüket hagyta meg Magyarországon, hol magyarul 1920-tól Szabó Artur világi is prédikált. Szeretetmunkásságuk rokonszenvre találván, egyre nőtt híveik száma, különösen Kispesten, Nagyszékelyen és Nyíregyházán, hol 1922-től Wallrabenstein Jakab volt homoki lelkész állott a gyülekezet élén. 1921-től Dombóváron is volt lelkészük. Ma már több más helyen is vannak követőik. Egyházuk élén jelenleg Hecker Ádám budapesti szuperintendens áll.