BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Péter Mózes (Szörese, 1870. dec. 6. – Torda, 1930. aug. 26.) ref. tanár, Károly öccse. A gimnázium alsóbb osztályait Sepsiszentgyörgyön, a felsőbbeket Székelyudvarhelyen végezte 1889-ben. Azután a kolozsvári egyetemen volt bölcsészethallgató, míg 1893-ban helyettes, 1894-ben rendes tanár lett Sepsiszentgyörgyön. Nyugalomba lépte után Tordára költözött. – Egyházi érdekű dolgozatai: A tizenkét legfőbb olympiai istenség szerepe a görög mythologiában. (Sepsiszentgyörgy, 1895.) Emlékbeszéd Domján István… tanár felett. (Uo. 1903.) A sepsiszentgyörgyi kollégium félszázados működésének emléke. (Uo. 1909.) A →rikánbelüli communitas. (Uo. 1910.)