BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szilágyi Péter, (?. ? – Nagyenyed, 1723. aug. 11.) ref. tanár. Szilágysági születésű. Előbb Nagybányán tanult, hol 1685. ápr. 26-án →subscribált, azután meg Kolozsvárt, hol 1689ben köztanítóságot, 1694-től →seniorságot viselt. Külföldre menvén, 1695-től 1697-ben is még Franekerben volt egyetemi hallgató. Visszajővén, 1711 táján valamelyik erdélyi Szentkirály nevű községben nevelő és udvari pap volt a Kemény báróknál, míg 1716-tól tanár volt Nagyenyeden. – Műve: De rerum creatarum imprimis angelorum et hominum origine, fine. ordine. eventu etc. (Franeker, 1696.) – Üdvözlő verset írt →Bánfjhunyadi Mártonhoz (1696., kettőt héberül, egyet magyarul) és →Bagosi Mártonhoz (1697., héberül), gyászverset a →Szathmárnémethi Mihály (1689.), →Pataki István (1693.) és →Szathmárnémethi Sámuel (1717.) halálára. – Veje volt →Dézsi Mártonnak.