BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Purkircher György (Pozsony, 1535 k. – Pozsony, 1578.) prot. vallású orvos. Pozsonyból tanulmányai befejeztével külföldre menvén, 1556. szept. 30-án a wittenbergi, 1561. nov. 16-án a padovai egyetemre iratkozott be, mely utóbbin 1563. dec. 21-én orvosdoktorságot szerzett. Szülővárosában folytatott orvosi gyakorlatot haláláig. – Teol. érdekű művei: Liben Sapientiae Salomonis carmine redditus (Bécs, 1559.) Psalmus LXXIX… carmine redditus. (Uo. 1566.) (Németül is uo. 1566.) – Üdvözlő verset írt →Stöckel Lénárthoz (1559.) és gyászverset a halálára (1560.), úgyszintén a Melanchthonéra (1561.). A 72. zsoltárt is átöntötte latin versekbe.