BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Batizfalvy István (Rimaszombat, 1824. okt. 26. – ?, 1889. okt. 11.) ev. tanár. Tanult 1834–1842-ben Osgyánban és Rozsnyón, a teológiát 1842–1845-ben Késmárkon, a jogot 1845–1847-ben Sárospatakon végezte. Miután részt vett a szabadságharcban, majd egy ideig nevelősködött, 1851-ben helyettes, 1852-ben rendes tanár lett Rozsnyón, 1860-ban pedig Pesten. Élete vége felé nyugalomba vonult. – Munkái az egyh. irodalom köréből: Ker. hittan. (Pest, 1872.) Ker. erkölcstan gimn. felsőbb osztályok számára (Uo. 1873.) (II. kiad. 1888.). Ker. erkölcstan népiskolák felsőbb osztályai számára. (Budapest, 1874.) (II. kiad. 1889.) Bibliaismertetés. (Uo. 1885.) A ker. egyház története. (Uo. 1886.) A magyarországi prot. egyház története. (Uo. 1888.) A budapesti ág. hitv. ev. főgimnázium története. (Uo. 1895.)