BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ferge János (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, tanult Sárospatakon, lelkész volt 1796-tól Nyírpazonyban, 1835-ben nyugalomba lépett, de nemsokára meghalt. – Művei: Poenitentialis új énekek. (Sárospatak, 1809.) Temetéskor és más környülállásokban használható új énekek (2 drb.). (Uo. 1814.) Kétheti köznapokra való reggeli és estvéli közönséges könyörgések. (Uo. 1818.) (Harmadik hetivel bővítve kiadta 1838. →Zsarnay Lajos.)