BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Váradi Biblia, a Bethlen István, I. →Rákóczy György, Rhédei Ferenc és Barcsay Ákos, valamint egypár tiszántúli ref. egyházmegye adományainak segélyével Nagyváradon 1657-ben tízezer példányban megkezdett magyar bibliakiadás. →Köleséri Sámuel javította át hozzá a Károlyi-féle szöveget, széljegyzeteket is nagy számmal csatolva hozzá. Nagyvárad eleste (1660.) félbeszakította a munkát, sőt a készenlevő részből oda is veszett 4000-nél több példány. A megmentett példányok Kolozsvárt fejeztettek be a köv. évben. Ennek a nyomán készült a Pesten 1805-ben közrebocsátott kiadás.