BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pozsegai ref. egyházmegye, másképpen vukovári vagy valpói, az →alsódunamelléki, illetőleg a →baranyai kerületben, kezdettől fogva létezett és a drávántúli egyházakat foglalta magában. Kétségtelenül a →Sztárai ide is kiható tevékenykedése óta voltak protestáns →esperesei, mégpedig kezdetben lutheri irányúak. A török elűzése után hamarosan elfogytak az egyházai s pár évtized elteltével már csak emlékben éltek.