BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Markusovszky Sámuel (Stósz, 1851. dec. 23. – ?Pozsony, 1913. aug. 10. ev. tanár. Az algimnáziumot Nagyszalontán járta, a felsőbb osztályokat s a teol. tanfolyam első két évét Debrecenben végezte el, 1874-től bölcsészhallgató. majd gyakorló tanár volt Budapesten. 1879-ben helyettes tanár lett Aradon, 1880-ban rendes tanárrá választatott Pozsonyban, hol 1899-től igazgatói tisztet viselt 1905-ig, amikor nyugalomba lépett. – Egyházi érdekű művei: A pozsonyi ág. h. ev. lyceum története… Pozsony, 1896, →Bél Mátyás (Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1900. évi Emlékkönyve). (Budapest, 1900.) (Újból lenyomtatva Prot. Esték III. k. 1916.) Az iskola („A pozsonyi ág. h. ev. egyházközség története” II. kötetének egy része). (Pozsony, 1906.) Cikkei az →Ev. Egyház és Iskolában jelentek meg.