BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Magyarországi Protestáns Egylet (A) 1871. okt. 3–4-én Pesten tartott alakuló gyűlésén szervezkedett. Céljául a valláserkölcsi életnek Jézus szellemében s az összes művelődéssel összhangban való megújulását tűzte ki. Egy-két évenként felolvasásokkal egybekötött közgyűléseket tartott, rendszerint Budapesten (1872., 1874.), egyet Kecskeméten (1876.). Az egylet leginkább irodalmi téren fejtett ki jelentékeny munkásságot, melynek vezető szelleme →Kovács Albert titkár volt, aki az →Egyházi Reform (1871–74.) és →Egyházi Szemle (1875–76.) c. szakfolyóiratokon, valamint a Ker. Család (→Farkas Józseffel 1872–73.) c. népies lapon és az egyleti Évkönyveken kívül elsősorban a Prot. Theol. Könyvtárban megjelent tudományos szakkönyvekkel (17 kötet) tette az egylet emlékét maradandóvá. Az egylet, miután pártolás hiánya miatt már 1883 óta szünetelt a munkássága, 1890-ben végleg feloszlott.