BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Egyházi értekezletek (Egyházkerületi), a magyar ref. egyházban a 19. század kilencvenes éveiben keletkezett intézmény, mely egyképp magába ölelte a lelkészeket és világiakat. Eszméjét a budapesti →teol. tanárok vetették fel s 1893-ban egy zsinati ülésszak alkalmával zsinati tagok részvétele mellett hozzá is kezdtek megvalósításához. 1894-ben aztán életbe is léptették Dunántúl, Erdélyben, Tiszántúl és Dunamelléken, később azonban mindenütt megfeneklett az ügye, a háború idején meg el is aludt végképpen. Sok áldásos és termékeny eszme csírázott ki és tisztázódott az értekezleti gyűléseken, amiknek kiterjedt a hatása nem egyszer a hivatalos egyház működésére is. Mindenütt megörökítették évkönyvek is a működésüket.