BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ungi ref. egyházmegye, a →kárpátaljai kerületben, 1923-ban keletkezett azáltal, hogy az addigi →egyházmegyét kétfelé kellett osztani ahhoz képest, hogy Szlovenszkóba avagy Ruszinszkóba esik-e egyik vagy másik egyház. 12 anyaegyháza volt s →esperesi tisztét Komjáthy Gábor ungvári l. vitte megszűnéséig.