BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Képviseleti rendszer, általában a magyar prot. egyházakban újabban uralkodó egyházalkotmányi formának itt-ott előforduló neve, közelebbről az →erdélyi egyházkerület 1871-ben életbe léptetett egyházalkotmányának állítólagos alapja, de amely tulajdonképpen zsinatpresbyteri, püspöki és consistorialis elemeknek volt a keveréke.