BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Czeglédi János (Cegléd, ? – ?, 1639.) ref. lelkész. Itthoni tanulása után külföldre ment s 1589. okt. 31-től a wittenbergi, 1590. nov. 2-től a heidelbergi, 1597. jan. 23-tól a padovai egyetemen hallgatott, az előbbieken teológiát, ez utóbbin jogot. Még ebben az évben hazatérve, 1598-ban nagyváradi →rektor, majd Ecsedi →Báthory István gyámfiának, Somlyai Báthory Gábornak, a későbbi fejedelemnek nevelője lett. 1603-ban másodpappá, 1607-ben →elsőpap választották Nagyecseden, hol csakhamar →esperessé tette a →középszolnoki egyházmegye. 1633-ban már nem ő viselte ezt a hivatalt, de csak 1639-ben halt meg. Sok viszálya volt püspökeivel. – Művei: Gyászbeszéd Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna felett 1622. (Az „Exequiarum Caeremonialium… libri II.” c. gyűjteményben.) (Gyulafehérvár, 1624.) Báthory Gábor fejedelemnek… eltakarításakor… tett intések. (Uo. 1628.)