BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Czeglédi György (Cegléd, ? – ?Tarcal, ?1584 vége) ref. lelkész. 1553. jan. 21-én lépett a wittenbergi egyetem hallgatói közé. Legkésőbb 1555 elején tért haza s nemsokára lelkész lett Nagyváradon, hol mihamar a reformáció helvét irányához pártolt. Részt vett az →egervölgyi vagy →debreceni hitvallás szerkesztésében. A →bihari egyházmegye rövidesen →esperessé választotta, 1570-ben azonban máshová távozott. 1577-ben újra esperesi tisztet viselt, ekkor a →borsodi egyházmegyében. Az erre következő években innen is eltávozott, valószínűleg Tarcalra, ahol 1582 nyarán lelkész volt. Halála alkalmasint 1584 végén következett be. →Károlyi Péterrel 1569-ben együtt szerzette „Az egész világon való keresztyéneknek vallások az egy igaz Isten felől, ki Atya, Fiú és Szentlélek” c. művét, melyből egyetlen példány sem maradt fenn.

Irodalom: Zoványi Jenő: Cz. Gy. és Károlyi Péter közös műve (Prot. Szle, 1917.)