BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Czeglédi Pál (Kassa, 1659. ápr. – Debrecen, 1712.) ref. lelkész, Istvánnak fia. Kassán kezdte tanulását, Debrecenben folytatta, hol 1675. jún. 10-én iratkozott be →togátusnak. Innen külföldre ment s 1680. febr. 23-án a leideni és már ez évi márciusban a franekeri egyetemnek lépett a hallgatói közé. Hazájába visszatérve, 1683-ra Bihardiószegen lett pap. Mint ilyet, 1698-ban →esperesévé választotta az →érmelléki egyházmegye. 1710 elején Debrecenbe ment lelkésznek s ott mh. 1712 télutóján. – Műve: Exercitationis theologicae ad triplex… Christi officium pars I–III. (Franeker, 1680–82.) Üdvözlő verset írt atyjának „Sion vára” c. műve mellé (1675.), továbbá ifj. →Köleséri Sámuelhez (1679.) és →Tunyogi Miklóshoz (1681.), gyászverset az ifj. Kovásznai Péter (1680.), id. →Köleséri Sámuel (1683.) és Szilágyi Márton (1700.) halálára.