BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szászvárosi ev. surrogatia, a →szászsebesi káptalan tartozéka volt, eredetileg maga is káptalan. Négy egyház tartozott hozzá, közülük kettő református (szászvárosi és tordosi), melyeknek összesen három s a két evangélikus egyháznak (szászvárosi és romoszi) két lelkészéről, minthogy öten voltak együttesen, gyakran neveztetett „quinquefraternium capitulum”-nak. Ismeretes „dékán”-jai valamennyien a szászvárosi ref. egyház →elsőpapjai voltak, kivéve a helvét irányúak elválása előtti időt.

Irodalom: Amlacher Albert: Zur Geschichte des Brooser Capitels (Archiv des Vereines… XIII. k.), Uő: Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos (Uo. XV. k.).