BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szászvárosi ev. káptalan, ilyenül létezett valamikor a róm. kat. korszakban, s ezen az alapon →surrogatia korában is sokszor fordul elő káptalan néven.