BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Karner Károly Frigyes (Kőszeg, 1897. jan. 3.) ev. tanár. Kőszegen végezte a gimnáziumot. Teológiát 1915-től Sopronban és Lipcsében hallgatott. Előbb segédlelkész volt Felsőlövőn és Ágfalván, majd vallástanár Pécsett. 1923-ban teol. tanári vizsgálatot tett, 1925-ben bölcsészetdoktorságot szerzett Budapesten, 1926-ban teol. licentiatusságot Lipcsében, 1927-ben egyetemi magántanárságot Sopronban. Már 1925-ben megbízott előadó, 1929-ben rk. tanár, 1936-ban rendes tanár lett a pécsi egyetem soproni hittudományi karán. 1950 óta akadémiai tanár. – Művei: Epiktetos életphilosophiája. (1925.) Die Bedeutung des Vergebungsgedankens für die Ethik Jesu. (1926.) A kísértés történetének értelme és jelentősége Jézus messiási munkájára nézve. (1927.) Pál apostol világnézete (I. f.: Pál apostol és a görög philosophia.) (Pécs, 1927.) Mandäismus és őskeresztyénség. (Debrecen, 1928.) Luther Márton ifjúkori vallásos fejlődése (Walter J. után ford.). (Budapest, 1929.) Luther Marburgban. (Sopron. 1930.) A saecularismus és a lelkészi munka. (Szentgotthárd, 1930.) Az egyház lényege az ágostai hitvallás szerint (A „Hitvallás és tudomány” c. kötetben). (Sopron, 1930.) Jézus halálának napja. (Debrecen, 1930.) A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. (Uo. 1931.) A protestantismus világhelyzete. (Budapest, 1931.) A hellenisztikus zsidóság pusztulása. (Pécs, 1933.) A statisztika segítsége az egyházi munka szervezésénél. (Szentgotthárd, 1933.) Egyház és állam (Prot. Szle, 1935.). Máté evangéliuma (Fordítás és magyarázat). (Sopron, 1935.) Isten igazsága (A római levél fordítása és magyarázata). (Győr, 1939.) A hellenisztikus zsidóság pusztulása. (Uo. 1943) Evangelium, magyarság, írások. tanulmányok. (Uo. 1942.) Házasság, családvédelem egyházunkban. (Uo. 1943.) Halhatatlanság vagy feltámadás. (Uo. 1944.) Mítosz vagy evangélium. (Sopron, 1944.) A testté lett ige. (Budapest, 1950.) Bevezetés a theologiába. (Uo. 1954.) (Németül Berlin, 1957.) Isten, világ, felebarát. (Uo. 1956.) Szerkesztésében jelent meg a „Ker. Igazság” (1934-től).